bookmark_border4 วิธีลดโลกร้อน เริ่มต้นได้จากตัวเรา

 

ต้องยอมรับว่าตอนนี้ภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นหลักที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming นั้น ส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของสัตว์มากมาย ซึ่งจริงๆ วิธีในการลดภาวะโลกร้อนในชีวิตประจำวัน เราเองก็สามารถทำได้เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมและโลก เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

 

แนวคิดบางประการในการลดภาวะโลกร้อน ได้แก่

  • ใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือคาร์พูลมากกว่าขับคนเดียว

การนั่งรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะ ก็ช่วยลดจำนวนก๊าซเสียจากการขับรถได้ และยังช่วยให้รถไม่ติดด้วย แต่ก็ต้องยอมรับว่าระบบขนส่งสาธารณะบ้านเรานั้น อาจจะไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ แต่ก็หวังว่าในอนาคตเราจะสามารถนั่งรถไฟฟ้าไปได้ทุกที่ ถ้าเป็นไปได้ก็จะสร้างความสะดวกสบายมากขึ้นด้วย

 

  • ปลูกต้นไม้และดอกไม้

ต้นไม้เป็นวิธีธรรมชาติในการลดภาวะโลกร้อน พวกเขายังให้ออกซิเจนกับบรรยากาศและสามารถช่วยในเรื่องมลพิษ

การปลูกต้นไม้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศซึ่งช่วยในเรื่องภาวะโลกร้อน ต้นไม้ยังผลิตออกซิเจนซึ่งช่วยในเรื่องมลพิษและการหายใจลำบากในเขตเมือง

 

  • งดใช้พลาสติกให้มากที่สุด

ถุงพลาสติกเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกร้อน พวกมันผลิตจากทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ และใช้เวลาถึง 1,000 ปีในการย่อยสลาย

ข้อดีของการไม่ใช้ถุงพลาสติก ได้แก่

– ประหยัดเงิน

– ลดโลกร้อน

– ประโยชน์ต่อสุขภาพ

– ปกป้องสัตว์ป่า

 

  • รีไซเคิลสิ่งที่ทำได้

การรีไซเคิลเป็นกระบวนการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะที่ไปฝังกลบและเตาเผาขยะโดยเปลี่ยนให้เป็นรายการใหม่ การรีไซเคิลสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เนื่องจากการรีไซเคิลส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการผลิตจากวัตถุดิบ

การรีไซเคิลมีข้อดีหลายประการ การรีไซเคิลช่วยลดปริมาณของเสียที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบและเตาเผาขยะ ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากการรีไซเคิลส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการผลิตจากวัตถุดิบ