ส่องธุรกิจดาวรุ่งปี 2022 ธุรกิจไหนยังน่าลงทุนและน่าจะติดลมบนอีกนาน

ทำงาน

ปี 2021 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ต่อไปนี้อีกกว่า 300 วัน เราจะต้องอยู่กับปี 2022 ซึ่งมีอะไรหลากอย่างที่เปลี่ยแนปลงไป หนึ่งในนั้นคือธุรกิจต่างๆ ที่มีขึ้นก็ต้องมีตกลงไป วันนี้เราจะมาชวนดูธุรกิจดาวรุ่งที่น่าสนใจในปี 2022 กัน 

  • การแพทย์และธุรกิจความงาม 

เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 2 ปีแล้ว และยังไม่มีทีท่าจะยุติลง ทำให้ประชาชนหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพและความงามมากขึ้น นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

  • ธุรกิจ e-Commerce 

เป็นผลจากการ Lock Down และ Work From Home ทำให้ประชาชนหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้นนั่นเอง 

  • ธุรกิจแพลตฟอร์ม 

เปลี่ยนจากพ่อค้าคนกลางมาเป็นแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ที่รองรับการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ทำให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผ่านมา 

  • ธุรกิจโลจิสติกส์ และคลังสินค้า 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีธุรกิจโลจิสติกส์ ส่งสินค้า Food Delivery และคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยผู้บริโภคต้องการบริการที่สะดวกและรวดเร็วนั่นเอง 

  • ธุรกิจ Fintech และการชำระเงินทางระบบเทคโนโลยี 

เพราะเหตุการณ์โรคระบาดทำให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคม มีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น สังคมไร้เงินสดพัฒนาศักยภาพและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

  • ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 

แม้ว่าจะสะดุดล้มเพราะการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้นของโรคโควิด-19 แต่ธุรกิจประกันภัยก็ยังเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนตระหนักถึงเรื่องสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินเพิ่มมากขึ้น

 

และนี่คือธุรกิจที่น่าสนใจในปี 2022 ใครอยู่ในธุรกิจไหน หรือใครอยากลงทุนในธุรกิจอะไร ก็วางแผนธุรกิจให้ดี และเดินทางเลย